Liên hệ

ERKAYA : Hệ thống xác định hàm lượng Gluten trong bột mì   Máy rửa Gluten Model Gluten Washer GW 2400 Tuân thủ các Tiêu chuẩn Thế giới Chính thức (AACC No:38-52, ICC No: 155&158, 137/1). Máy Ly tâm Gluten Model Gluten Index GI 2040 Máy Sấy Gluten  Model: DG2020   ERKAYA : MÁY NGHIỀN ...

Liên hệ

RSD200 có thể chia đều một mẫu thành 6, 8, 10 mẫu nhỏ đồng nhất. Mỗi mẫu nhỏ có các tính chất vật lý và hóa học giống nhau và có thể đại diện cho các thuộc tính của cả lô mẫu. Hiện tại, máy chia là thiết bị chia mẫu chính xác nhất trên ...

Mô tả danh mục: