Liên hệ

Máy đo tỷ trọng, thể tích vật liệu với phương pháp dịch chuyển khí (Gas displacement) mang đến kết quả chính xác cao hơn so với phương pháp Archimedes truyền thống.

Mô tả danh mục: