Liên hệ

Máy Quang Phổ Huỳnh Quang Tia X Model E-LITE , Z-SPEC phân tích lưu huỳnh D4294 có độ chính xác cao trên phạm vi đo rộng ngoài các nguyên tố từ Mg đến Ca, để theo dõi nhanh các nguyên tố quan trọng như Ca, K, Cl và P ở mức vài ppm.

Liên hệ

Phân tích clo trực tuyến trong hydrocacbon hoặc nước Clora Online cung cấp phân tích clo mà không có khí tiêu hao hoặc quy trình nhiệt độ cao và cung cấp dữ liệu thời gian thực với dải động từ 0,2 đến 3.000 ppm wt%. Thời gian đo thường là 5 phút; tuy nhiên, dữ ...

Liên hệ

Thiết bị Sindie 2622 bench-top phân tích hàm lượng lưu huỳnh với hàm lượng cực thấp trong mẫu nhiên liệu : Xăng, dầu DO và dầu thô, phù hợp với ASTM D2622, D7039 và ISO 20884. Sự kết hợp giữa công nghệ X-ray phản xạ đơn bước sóng (MWD-XRF) và quét sóng WD-XRF. Giới hạn ...

Liên hệ

Máy phân tích chì cộng lưu huỳnh trong các sản phẩm dầu mỏ Từ dầu diesel và xăng có hàm lượng lưu huỳnh cực thấp đến dầu nhiên liệu nặng và dầu thô, Sindie + Pb mang lại độ chính xác và độ chính xác chưa từng có để phát hiện lưu huỳnh với tùy ...

Liên hệ

Sindie On-The-Go là một máy phân tích lưu huỳnh di động cung cấp kết quả chất lượng từ ULSD và xăng, đến nhiên liệu hàng hải và các loại dầu thô. Đây là giải pháp lý tưởng cho những người dùng yêu cầu sự linh hoạt trong hoạt động tại hiện trường, môi trường biển ...

Liên hệ

Petra 4294 là máy phân tích XRF có độ chính xác cao cung cấp phân tích lưu huỳnh D4294 trên phạm vi đo rộng. Thiết bị này cung cấp độ chính xác tiên tiến với HDXRF, độ tin cậy nâng cao, phần mềm tiên tiến và quản lý dữ liệu. Các phòng thí nghiệm dầu ...

Mô tả danh mục: