Liên hệ

Máy đo quang phổ Raman Cầm tay thiết bị gọn nhẹ cơ động sử dụng cơ động cho phòng thí nghiệm và cả bên ngoài hiện trường vẫn đảm bảo được kết quả đo

Liên hệ

Thiết bị phân tích Raman để bàn PeakSeeker là thiết bị quang phổ hiện trường chắc chắn và đáng tin cậy cho định tính và thẩm định nguyên liệu.

Mô tả danh mục: