Liên hệ

Nguồn gốc máy quang UV-VIS Vào năm 1940 , Một vài loại máy quang phổ được đưa ra thị trường Tuy nhiên các model đầu tiên này không thể làm việc trên bước song tử ngoại. Sau đó máy quang UV-VIS được cải tiến các bộ phận điện tử Thay thế nguồn sang đèn hydro cho ...

Mô tả danh mục: