Liên hệ

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM MÔ PHỎNG DẦU ĐỘNG CƠ OXY HÓA NHIỆT Model: TEOST Xuất xứ: Tannas – Mỹ Ứng dụng: Thử nghiệm TEOST  mô phỏng ảnh hưởng của điều kiện vận hành động cơ đến xu hướng oxy hóa và tạo cặn của dầu động cơ, đặc biệt là trong khu vực Turbo tăng ...

Liên hệ

BỂ KIỂM TRA ỔN ĐỊNH VÀ XU HƯỚNG TẠO BỌT Model: TFAB Xuất xứ: Tannas – Mỹ Ứng dụng: Xu hướng tạo bọt cao và thời gian xẹp bọt chậm là hai phản ứng không mong muốn của dầu động cơ và chất lỏng thủy lực có thể dẫn đến hỏng hóc cơ khí. TFAB® ...

Mô tả danh mục: