Liên hệ

BỂ LÀM LẠNH TRỰC TIẾP ĐO ĐỘ NHỚT BROOKFIELD Model: SBT Direct Cool Xuất xứ: Tannas – Mỹ Ứng dụng:  SBT® là kỹ thuật đo độ nhớt biểu kiến ​​của dầu động cơ mới, nhớt hoặc sản phẩm dầu mỏ lỏng oxy hóa cao ở nhiệt độ thấp. Bể làm lạnh trực tiếp đo độ ...

Liên hệ

BỂ ĐO ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC NHIỆT ĐỘ THẤP Model: King KV Xuất xứ: King – Mỹ Ứng dụng: Xác định độ nhớt động học của bitum và sản phẩm dầu mỏ lỏng , cả trong suốt và không trong suốt, xảy ra bằng cách đo thời gian cho một thể tích chất lỏng chảy ...

Liên hệ

MÁY ĐO ĐỘ NHỚT MÔ PHỎNG BẰNG Ổ LĂN CÔN Model: TBS 3000 HTHS Xuất xứ: Tannas – Mỹ Ứng dụng: Máy đo độ nhớt mô phỏng vòng bi côn (TBS®) là máy đo độ nhớt quay để đo độ nhớt ở nhiệt độ cao, tốc độ cắt cao (HTHS) của dầu động cơ trên ...

Mô tả danh mục: