Liên hệ

MINIFLASH FLA/H  là dòng máy kiểm tra điểm chớp cháy độc đáo để xác định tự động điểm chớp cháy của chất lỏng và mẫu rắn.Thiết kế cốc kín liên tục và thể tích mẫu nhỏ chỉ 1-2 mL mang lại sự an toàn tối đa, tránh khói gây khó chịu trong khu vực thử ...

Liên hệ

 MINIFLASH FP Vision sẵn sàng cho Công nghiệp 4.0 Điểm chớp cháy theo tiêu chuẩn ASTM D6450 / SHT0768 (Điểm chớp cháy bằng cốc đóng liên tục) và ASTM D7094 (Điểm chớp cháy bằng cốc đóng liên tục đã sửa đổi) Tương đương EN ISO 2719, tương quan tuyệt vời với ASTM D56, ISO13736, IP170 ...

Mô tả danh mục: