Liên hệ

Máy phân tích hỗn hợp Ethanol InfraCal 2 ATR-E để đo phần trăm etanol trong xăng là giải pháp lý tưởng khi cần đo nhanh, chính xác tại chỗ và cần phân tích hỗn hợp etanol đơn lẻ, lặp đi lặp lại. InfraCal 2 ATR-E dựa trên công nghệ IR đã được kiểm chứng và ...

Mô tả danh mục: