Liên hệ

Thiết bị đo hoạt tính /hoạt độ nước giúp kiểm soát và tối ưu hóa quy trình sản xuất, bảo quản mẫu nhằm đảm bảo tính ổn định về cơ lý hóa, vi sinh

Mô tả danh mục: