Liên hệ

kim tiêm sắc ký SGE chính hãng nhập khẩu trực tiếp đa dạng thể tích, giá tốt tại Đạt Hiển Co.

Liên hệ

Bẫy Khí Gas filter SGE Trajan là một phần thiết yếu trong phân tích GC của bạn vì các chất gây ô nhiễm trong khí có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng kết quả. Oxy, hydrocarbon và độ ẩm có thể dẫn đến các vấn đề như Nhiễu đường nền hơi ẩm xâm ...

Mô tả danh mục: