Liên hệ

THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐỘ BAY HƠI Model: NOACK S2 Xuất xứ: Tannas – Mỹ Ứng dụng: Sự mất hơi / bay hơi của dầu động cơ có tầm quan trọng đặc biệt đối với ngành công nghiệp ô tô vì nó liên quan chặt chẽ đến mức tiêu thụ dầu trong động cơ và ...

Liên hệ

BỂ LÀM LẠNH TRỰC TIẾP ĐO ĐỘ NHỚT BROOKFIELD Model: SBT Direct Cool Xuất xứ: Tannas – Mỹ Ứng dụng:  SBT® là kỹ thuật đo độ nhớt biểu kiến ​​của dầu động cơ mới, nhớt hoặc sản phẩm dầu mỏ lỏng oxy hóa cao ở nhiệt độ thấp. Bể làm lạnh trực tiếp đo độ ...

Liên hệ

BỂ XÁC ĐỊNH VẨN ĐỤC VÀ ĐÔNG ĐẶC Ở NHIỆT ĐỘ THẤP Model: CP610 Xuất xứ: King – Mỹ Ứng dụng: CP610 cung cấp kỹ thuật kiểm tra thủ công và một hệ thống lạnh khép kín với đường nối / khả năng lập trình nhiệt độ ngâm cho phép xác định điểm đông đặc ...

Liên hệ

BỂ ĐO ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC NHIỆT ĐỘ THẤP Model: King KV Xuất xứ: King – Mỹ Ứng dụng: Xác định độ nhớt động học của bitum và sản phẩm dầu mỏ lỏng , cả trong suốt và không trong suốt, xảy ra bằng cách đo thời gian cho một thể tích chất lỏng chảy ...

Liên hệ

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM MÔ PHỎNG DẦU ĐỘNG CƠ OXY HÓA NHIỆT Model: TEOST Xuất xứ: Tannas – Mỹ Ứng dụng: Thử nghiệm TEOST  mô phỏng ảnh hưởng của điều kiện vận hành động cơ đến xu hướng oxy hóa và tạo cặn của dầu động cơ, đặc biệt là trong khu vực Turbo tăng ...

Liên hệ

BỂ ĐO ĐỘ NHỚT BROOKFIED NHIỆT ĐỘ THẤP Model: SB+2 Xuất xứ: Tannas- Mỹ Ứng dụng:  Hai ứng dụng được công nhận nhiều nhất của bể đo độ nhớt brookfied nhiệt độ thấp SB + 2 là: Kỹ thuật quét Brookfield (ASTM D5133 & D7110). Kiểm tra độ nhớt Brookfield (ASTM D2983).Thiết bị cho phép  ...

Liên hệ

BỂ KIỂM TRA ỔN ĐỊNH VÀ XU HƯỚNG TẠO BỌT Model: TFAB Xuất xứ: Tannas – Mỹ Ứng dụng: Xu hướng tạo bọt cao và thời gian xẹp bọt chậm là hai phản ứng không mong muốn của dầu động cơ và chất lỏng thủy lực có thể dẫn đến hỏng hóc cơ khí. TFAB® ...

Liên hệ

MÁY ĐO ĐỘ NHỚT TRỤC QUAY MINI Model: MRV TP-1 Hãng: King – Mỹ Ứng dụng:  Máy đo độ nhớt trục quay mini King xác định nhiệt độ bơm ở đường biên và xác định ứng suất của dầu và chất bôi trơn mà không cần sử dụng bồn làm lạnh hoặc làm mát nhiệt ...

Mô tả danh mục: