Liên hệ

Scavini là hãng thiết bị nổi tiếng tại Ý chuyên về lĩnh vực Dầu khí theo các tiêu chuẩn:  ASTM, IP, DIN, AFNOR, CEC, IEC, IS, JIS… Một số thiết bị của hãng: Máy kiểm tra điểm chớp cháy ASTM D92, D93 Máy kiểm tra độ ổn định oxy hóa ASTM D525 – D873 Máy ...

Mô tả danh mục: