Liên hệ

Thiết bị đo phổ nhiễu xạ tia X cho mẫu bột hạt rắn XRD (powder diffraction)   Tiếp nối thiết bị phổ nhiễu xạ tia X hỗ trợ việc đo ứng suất dư vật liệu. Ngoài ra, Hãng PROTOXRD còn cung cấp thêm dòng sản phẩm thiết bị đo phổ nhiễu xạ tia X cho ...

Liên hệ

Thiết bị đo ứng suất dư vật liệu như trục cam, tay đòn nối, trục động cơ, vòng bi, gang, nhôm đúc,..., bao gồm: máy LXRD, iXRD, roboXRD, mXRD. Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM E915, EN15305, và JSMS-SD-10.

Mô tả danh mục: