Liên hệ

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH NHIỆT TRỌNG TRƯỜNG TGA Phân tích nhiệt trọng TGA : dựa trên cơ sở ghi liên tục sự thay đổi khối lượng của mẫu dưới sự thay đổi của nhiệt độ. Thường được sử dụng khi phân tích định lượng các thay đổi vật lý hoặc hóa học với sự thay ...

Mô tả danh mục: