Liên hệ

Thiết bị phân tích online tỷ trọng vật liệu than, xi măng, khoáng sản, rác thải và sinh khối. Thiết bị phân tích online liên tục Density meter, model 500, đo tỷ trọng và khối lượng riêng vật liệu than, tro, xi-măng, khoáng sản, rác thải và sinh khối, thuộc công ty Energy Technologies Inc. ...

Liên hệ

Hệ thống phân tích nhanh trực tuyến chất lượng than, xi măng, khoáng sản giúp xác định hàm lượng phần trăm (%) các nguyên tố trong vật liệu ở thời gian thực (real-time). Trong lúc vật liệu đang di chuyển trên băng tải và thiết bị sẽ tự cập nhật kết quả phân tích từng phút một. 

Mô tả danh mục: