Liên hệ

Thiết bị mixSorb, phân tích hấp phụ hơi động ( Dynamic Vapor Sorption Analyzer).  Chất hấp phụ công nghiệp như carbon hoạt tính, zeolit và silica gel được sử dụng rộng rãi trong các quá trình phân tách hấp phụ trên quy mô nhiều tấn. Sau khi xử lý khí thải, loại bỏ carbon dioxide ...

Liên hệ

Máy đo tỷ trọng, thể tích vật liệu với phương pháp dịch chuyển khí (Gas displacement) mang đến kết quả chính xác cao hơn so với phương pháp Archimedes truyền thống.

Liên hệ

Máy đo diện tích bề mặt riêng và kích thước lỗ đặc trưng với tối đa 4 trạm đo tích hợp, đo diện tích bề mặt riêng, kích thước lỗ trống, giải hấp đẳng nhiệt, xác định cấu trúc lỗ, vật liệu xốp, rắn, từ micro đến meso.

Liên hệ

Thiết bị Altamira Surface DX, xác định diện tích bề mặt riêng chất rắn. Trong lĩnh vực khoa học vật liệu, chấp hấp phụ được chọn là ứng cử viên sáng giá vì có thể giúp con người giải quyết được nhiều vấn đề trong cuộc sống, giúp tiết kiệm được tài nguyên và bảo ...

Mô tả danh mục: