Các Chỉ Tiêu Phân Tích Xăng, Dầu

 

Tiêu chuẩn Tên phương pháp thử nghiệm Máy chưng cất xăng – dầu
ASTM D86 Distillation Apparatus Máy chưng cất xăng – dầu
ASTM D91, D96 Centrifuge for Water and Sed. in Oils Ly tâm xác định hàm lượng nước và cặn.
ASTM D92 Cleveland Open Cup Flash Chớp cháy cốc hở Cleveland
ASTM D93 Pensky Martens Flash Chớp cháy cốc kính  Pensky Martens
ASTM D97 Pour Point Độ đông đặc
ASTM D130 Copper Corrosion Test Ăn mòn tấm đồng
ASTM D287 API Gravity Tỷ trọng API
ASTM D323 Vapor Pressure (Reid Method) Áp suất hơi bão hoà Reid
ASTM D445 Kinematic Viscosity Độ nhớt động học
ASTM D525 Oxidation Stability of Fuels Độ ổn định oxy hoá xăng
ASTM D613 Automation of Waukesha Cetane Máy đo trị số Waukesha Cetane
ASTM D665 Rusting Properties of Oils Thử độ gỉ – ăn mòn
ASTM D873 Oxidation Stability of Aviation Fuels Độ ổn định oxy hoá nhiên liệu hàng không
ASTM D892 Foaming Tendency of Oils Xác định độ tạo bọt của nhớt
ASTM D942 Oxidation Stability of Greases Độ ổn định Oxy hoá của mỡ nhờn
ASTM D943 Oxidation Stability of Distillate Oils Độ ổn định Oxy hoá của xăng – dầu chưng cất
ASTM D1177 Engine Coolants Freezing Point Độ kết tinh của nước giải nhiệt
ASTM D1298 Specific Gravity Đo tỷ trong xăng, dầu
ASTM D1319 Hydrocarbon Types by FIA Xác định Hydrocarbon bằng cột phận tích FIA
ASTM D1401 Water Separability of Oils Độ trị số tách nước
ASTM D1478 Grease Torque Test Bể xác định chỉ số momen xoắn của mỡ nhờn
ASTM D1742 Oil Separation from Grease Độ tách dầu
ASTM D1748 Rust Protection in the Humidity Cabinet Bể tạo ẩm xác định chống gỉ
ASTM D1796 Centrifuge for Water and Sediment in Oils Ly tâm xác định hàm lượng nước và cặn.
ASTM D1881 Foaming Tendency of Engine Coolants Xác  định độ tạo bọt
ASTM D2068 Filter Blocking Point Bộ lọc xác định độ nhiểm bẩn bám dính
ASTM D2158 Residues in LP Gases Thành phần cặn sau khi bốc hơi
ASTM D2170 Kinematic Viscosity of Asphalt Đo độ nhớt động học Asphalt
ASTM D2212 Rotary Pressure Vessel Oxidation Test (RPVOT, RBOT) Máy xác định độ khử kháng oxy hoá dầu (RPVOT, RBOT)
ASTM D2265 Dropping Point of Grease Máy xác định độ nhỏ giọt của mỡ
ASTM D2272 Rotary Pressure Vessel Oxidation Test (RPVOT, RBOT) Máy xác định độ khử kháng oxy hoá dầu (RPVOT, RBOT)
ASTM D2273 Centrifuge for Water and Sediment in Oils Ly tâm xác định hàm lượng nước và cặn.
ASTM D2274 Oxidation Stability of Distillate Oils Độ ổn định oxy hoá của dầu chưng cất
ASTM D2386 Freezing Point of Jet Fuels Điểm kết tinh của nhiên liệu hàng không
ASTM D2440 Oxidation Stability of Mineral Insulating Oil Độ ổn định oxy hoá của dầu cách điện
ASTM D2500 Cloud Point Xác định điểm vẩn đục
ASTM D2532 Pour Point Stability of Turbine Oils Xác định điểm ổn định vẩn đục cùa dầu Turbine
ASTM D2602 Cold Crank Simulator Đo độ nhớt dầu đa cấp
ASTM D2619 Hydrolytic Stability Test Độ bền thuỷ phân
ASTM D2699 Octane Engine Automation Thiết bị đo trị số  Octane Engine
ASTM D2700 Octane Engine Automation Thiết bị đo trị số  Octane Engine
ASTM D2709 Water and Sediment in Oils Hàm lượng nước và cặn trong dầu
ASTM D2711 Demulsibility of Oils Thiết bị xác định độ kháng nhũ hoá
ASTM D2781 Compatability of Fuel Oil Blends Độ tương thích của nhiên liệu phá chế
ASTM D2885 In-Line Octane Engine Automation Máy đo Octane  In-Line
ASTM D2893 Oxidation Stability of Distillate Oils Xác định độ ổn định oxy hoá của dầu cất
ASTM D2983 Low Temperature Brookfield Viscosity Bể đo độ nhớt Brookfield nhiệt độ thấp
ASTM D3117 Wax Appearance Point Xác định điểm tạo sáp
ASTM D3142 Specific Gravity Đo tỷ trọng dầu
ASTM D3603 Rusting Properties of Oils Đo độ ăn mòn của dầu
ASTM D3829 Refrigerated Chillers for Auto Lubricants Bộ làm lạnh cho kiểm tra chất lượng nhớt
ASTM D4007 Centrifuge for Water and Sediment in Oils Ly tâm xác định hàm lượng nước & cặn
ASTM D4310 Oxidation Stability of Distillate Oil Độ ổn định oxy hoá của xăng – dầu cất
ASTM D4539 Low Temperature Flow Test Kiểm tra khả năng lọc của xăng bằng kiểm tra lưu lượng dòng chảy ở nhiệt độ thấp
ASTM D4636 Corrosiveness and Oxidation Stability Kiểm tra độ ăn mòn và quá trình oxy hóa ổn định của dầu thủy lực
ASTM D4684 Refrigerated Chillers for Auto Lubricants Bộ làm lạnh cho Xác định điểm năng suất và độ nhớt biểu kiến ​​của dầu động cơ
ASTM D4693 Low Temperature Grease Torque Test Kiểm tra Mô-men xoắn tại nhiệt độ thấp cho sản phẩm mỡ bôi trơn
ASTM D4740 Asphaltene Stability in Residual Fuels Kiểm tra độ sạch, độ tương thích  trong dầu cặn
ASTM D4814 Silver Corrosion by Gasoline Độ ăn mòn bạc của xăng
ASTM D4871 Universial Oxidation Stability Baths Bể xác định độ ổn định oxy hoá
ASTM D5293 Cold Crank Simulator Kiểm tra độ nhớt biểu kiến ​​của nhớt bằng sử dụng bộ lạnh mô phỏng
ASTM D5304 Storage Stability of Distillate Fuels Bình chứa ổn định cho nhiên liệu cất
ASTM D5534 Vapor-Phase Rust Preventing of Hydraulic Fluids Xác định độ ngăn ngừa gỉ pha hơi cho dầu thuỷ lực
ASTM D5763 Oxidation Stability of Gear Oils Kiểm tra độ ổn định nhiệt Oxy hoá của dầu bánh răng
ASTM D5846 Oxidation Stability of Turbine Oils Kiểm tra độ ổn định hoá của dầu thuỷ lực
ASTM D5853 Pour Point of Crude Oils Độ đông đặc của dầu thô
ASTM D5968 Oxidation Stability of Distillate Oils Đánh giá tính ăn mòn của Diesel
ASTM D6082 Foaming Tendency of Oils at 150ºC Đặc điểm tạo bọt của nhớt tại 150ºC
ASTM D6371 Cold Filter Plugging Point (CFPP) Điểm lọc lạnh kín nhiên liệu (CFPP)
ASTM D6422 Water Tolerance of Gasoline Độ dư nước của xăng
ASTM D6468 High Temp. Stability of Distillate Fuels Độ ổn định nhiệt độ cao cảu nhiên liệu cất
ASTM D6495 Corrosiveness and Oxidation Stability Độ ăn mòn và ổn định oxy hoá
ASTM D6514 Oxidation Stability of Turbine Oils Độ ổn định Oxy hoá của dầu Turbine
ASTM D6560 Asphaltene Stability in Residual Fuels Xác định asphaltenes dầu thô dầu mỏ
ASTM D6594 Corrosiveness of Diesel Engine Oil Đánh giá độ ăn mòn của dầu động cơ
ASTM D6703 Asphaltene Stability in Residual Fuels Độ ổn định Asphantene trong dầu cặn
ASTM D6751 Biodiesel Specification Tests Kiểm tra tính chất nhiên liệu sinh học B100
ASTM D6822 Specific Gravity Kiểm tra tỷ trọng
ASTM D7060 Asphaltene Stability in Residual Fuels Asphaltene Stability in Residual Fuels
ASTM D7112 Asphaltene Stability in Residual Fuels Asphaltene Stability in Residual Fuels
ASTM D7157 Asphaltene Stability in Residual Fuels Asphaltene Stability in Residual Fuels
ASTM D7462 Biodiesel Oxidation Stability Test Độ ổn định Oxy hoá của nhiên liệu sinh học B100
ASTM D7467 Biodiesel Specification Tests Đặc tính xăng, nhiên liệu sinh học (B6 – B20)
ASTM D7501 Cold Soak Filtration Test (CSFT) Kiểm tra độ lọc nhúng lạnh (CSFT)
ASTM E128 Permeability and Porosity Tester Permeability and Porosity Tester
ASTM E133 Distillation Apparatus Distillation Apparatus
EN 14112 Oxidation Stability of Fatty Methyl Esters (FAME) Ổn định oxy hóa của FAME cho dầu diesel sinh học và diesel sinh học / động cơ diesel pha chế
EN 15751 Oxidation Stability of Biodiesel and B100 Độ ổn định Oxy hoá của Biodiesel B100
AOCS CD 12-57 Oxidation Stability of Edible Oils Độ ổn định Oxy hoá của dầu ăn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *