VẬT TƯ LECO – MÁY PHÂN TÍCH C/S

 Ống đựng mẫu graphite, điện cực, ống đốt mẫu, chất trợ cháy hất khử lò nung, bột oxit đồng, len thạch anh, anhydrone (chất khử ẩm), chất khử CO2, SO3, halogen