Phụ kiện máy N Protein

  • Chuyên sản xuất & phân phối phụ kiện, vật tư LECO – máy phân tích C/S, hóa chất chuẩn . Sử dụng cho các máy phân tích nguyên tố C, H, O, N, S 

  • phụ kiện đáp ứng tiêu chuẩn: ISO9001:17025, UKAS 17025.

  • Cam kết sẽ không nhận tiền nếu không đáp ứng yêu cầu của khách hàng.