Nhiệt Kế ASTM ludwig-schneider

– Nhiệt kế Xăng Dầu ASTM (Nhiệt kế thủy ngân) dùng để đo nhiệt độ xăng, dầu. áp dụng tính nhiệt độ thực tế và tính bù trừ hao hụt.