DẦU TRONG NƯỚC InfraCal 2 Spectro Scientific

DẦU TRONG NƯỚC InfraCal 2 ATR-SP là thiết bị của hãng: Ametek- Spectro Scientific được sản xuất tại Mỹ.

Thiết bị này có khả năng:

  • Đo tất cả các loại hydro carbon trong nước (mạch thẳng, mạch vòng benzen)
  • TOG (total oil & grease), FOG (fats, oil and grease) and TPH (total petroleum hydrocarbons)