CỒN KẾ ludwig-schneider

 Cồn kế là một trong những thiết bị không thể thiếu để kiểm tra nồng độ cồn có đạt quy chuẩn do nhà nước quy định

  •  Dụng Cụ Đo Nồng Độ Cồn
  • Tửu Kế Đo Nồng Độ Rượu
  • Cồn Kế